دکتر حسین افشاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر حسین افشاری

دکتر حسین افشاری

سمت: هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پست الکترونیک : h.afshari@damghaniau.ac.ir

شبکه های اجتماعی

توضیحات مختصر

اینجانب حسین افشاری متولد ۱۳۵۵ مشهد دوره کارشناسی را در رشته مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی در دانشگاه فردوسی مشهد گذراندم.

دوره کارشناسی ارشد و دکتری را نیز در واحد علوم و تحقیقات گذراتده ام.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان می باشم.

سابقه فعالیت

مهارت ها

 • زمینه های مورد علاقه پژوهشی
  • سرماي بهاره و روشهاي كنترل آن در باغات
   %
  • نياز سرمايي و اهميت آن
   %
  • آفلاتوكسين و روشهاي پيشگيري از آلودگي
   %
  • تنش شوري و تنش آب
   %